dimecres, 27 de setembre del 2017

Llistat de llibres del Departament 2017-18

DEPARTAMENT DE VALENCIÀ

             LLIBRES DE TEXT PER AL CURS 2017- 2018

  1rA2 
  De dalt a baix. Valencià nivells A1-A2. Editorial Bromera.
  ISBN: 978-84-9026-749-3

  2nA2
  De dalt a baix. Valencià nivells A1-A2. Editorial Bromera.
  ISBN: 978-84-9026-749-3

  1rB1
  De dalt a baix. Valencià nivell B1. Editorial Bromera.
  ISBN: 978-84-9026-750-9

  2nB1
   Valencià elemental B1. Castellnou Edicions.
   ISBN: 978-84-8345-427-5

 1rB2
  Fer via. Nivells de valencià B1-B2. Andana Editorial.
  ISBN: 978-84-16394-66-1

  2nB2
  Fer via. Nivells de valencià B1-B2. Andana Editorial.
  ISBN: 978-84-16394-66-1

  C1
  Aprova C1. Ed. Santillana Voramar.
  ISBN: 978-84-9131-009-9

  C2
  Fer via. Nivells de valencià C1-C2. Andana Editorial.

  ISBN: 978-84-16394-67-8