dimecres, 13 de desembre del 2017

1a lectura. Nivell A2


Lectures A2
 Elx 2017
Primerament, heu de triar un llibre del nivell A2: http://mestreacasa.gva.es/c/document_library/get_file?folderId=500009485767&name=DLFE-1261616.pdf

Llegiu el llibre i feu una ressenya. Després, durant el mes de gener i febrer, fareu una exposició d'uns 5 minuts a classe.

Parts de la ressenya que heu d'exposar:

  1. Introducció breu
a)      Feu una fitxa amb les dades més importants de l’autor.
b)      Afegiu un breu resum bibliogràfic.

  1. Desenvolupament del contingut
a)      Feu un resum de l’argument, en què apareixeran sols les coses essencials.
b)     Descriviu, breument, un dels personatges principals.


  1. Conclusions
a)      Comenteu el que més, i el que menys, us ha agradat de la lectura. 
b)     Què heu aprés amb la lectura?

NO CONSTESTEU SOLAMENT LES PREGUNTES. HEU D'EXPOSAR EL GUIÓ.
“Amar la lectura és transformar hores de tedi per hores d’inefable i deliciosa companyia.”    John Fitzgerald Kennedy

1a lectura del nivell B2 i C1

Lectures B2
 Elx 2017
Primerament, heu de triar un llibre del nivell: http://mestreacasa.gva.es/c/document_library/get_file?folderId=500009485767&name=DLFE-1261616.pdf

Llegiu el llibre i feu una ressenya. Després, durant el mes de gener i febrer, fareu una exposició d'uns 10 minuts a classe.

Parts de la ressenya:

  1. Introducció (breu)
a)      Feu una fitxa amb les dades més importants de l’autor.
b)      Afegiu un breu resum bibliogràfic.

  1. Desenvolupament del contingut
a)      Digueu el gènere del llibre.
b)      Emmarqueu la història que es relata en un espai i un temps.
c)      Feu un resum de l’argument, en què apareixeran sols les coses essencials.
d)     Descriviu, breument, un dels personatges principals.
e)      Resumiu l’obra en una sola frase.

  1. Conclusions i valoració (Aquesta és la part més important en el grup de C1)
a)      Digueu la raó per què heu triat aquest llibre.
b)      Comenteu el que més, i el que menys, us ha agradat de la lectura.
c)     Valoració, crítica...


NO CONSTESTEU SOLAMENT LES PREGUNTES. HEU DE REDACTAR-LES. 
“Amar la lectura és transformar hores de tedi per hores d’inefable i deliciosa companyia.”    John Fitzgerald Kennedy

dilluns, 11 de desembre del 2017