dilluns, 29 d’abril del 2019

3r Examen. Grups de Joan

La tercera nota de FIS serà:

- 1r d'A2: 
7 de maig CO-CE-EE
9 de maig EO

- 2n d'A2:
8 de maig CO-CE-EE
13 de maig EO

- 2n de B2:
2 de maig EE
7 de maig EO
9 de maig CO-CE

- C1:
6 de maig  CO-CE
8 de maig  EE
13 de maig EO

dimecres, 10 d’abril del 2019

3r Examen FIS C1

Alumnat de C1:

- Comprensió escrita i oral: 6 de maig
- Expressió escrita: 8 de maig
- Expressió oral: 13 de maig

A o en temporal?

TEMPS

EN
A
PER
segle: en el segle XX
segle: al segle XX (menys recomanable)
any:  En 1977 va morir Elvis
(també: El 1977 / L’any 1977)
Al 1977...
En gener / En primavera
+ art. + mesos i estacions de l’any: A l’estiu / al maig
+ art. + mesos i estacions de l’any: per l’estiu / pel maig
+art.+ parts del dia: al matí, a la vesprada...
(pel matí...)
En Nadal
En Setmana Santa
noms de les festes i certs períodes de temps:
Al Nadal / A Setmana Santa...
noms de les festes i certs períodes de temps:
Per Nadal / Per Setmana Santa

dimarts, 2 d’abril del 2019

Temps pretèrits

Perfet perifràstic
Per expressar accions (puntuals) passades esdevingudes en un temps passat.
El mes passat vaig comprar un apartament a Altea.
Passat simple
Per expressar accions (puntuals) passades esdevingudes en un temps passat. És més culte i literari que el Perfet perifràstic.
El mes passat comprí un apartament a Altea.
Passat perfet
Per expressar accions passades esdevingudes en un temps no acabat. Passat pròxim.
Aquesta setmana hem fet l’examen d’ortografia.

Imperfet
Per expressar rutines del passat.
Abans la gent menjava millor.
Per demanar alguna cosa educadament (“pretèrit imperfet de cortesia”).
Li volia demanar un favor.
Per expressar accions
passades en un temps obert.
El barri estava molt brut.
Per situar el marc d’una acció
passada.
Quan la policia va arribar, els joves feien escàndol.