dilluns, 16 de desembre del 2019

Guia del candidat 2019

Bon dia,
Molts de vosaltres us presentareu a les PUC (certificació del nivell corresponent), seria força recomanable que llegíreu les característiques del procés. Aquesta és l'última guia publicada, al febrer publicaran la d'enguany.


dimecres, 11 de desembre del 2019

Compra, llença, compra


Què és l'obsolescència programada?Pautes per a fer un comentari crític:

El comentari crític d’una obra és la part més difícil, sobretot si no es coneix prou bé el tema o no se'n té una opinió formada. En aquest cas, adoptar una posició crítica es pot aconseguir si s’empren les pautes que es detallen a continuació.
[1] En primer lloc, cal valorar l’actualitat del tema: és encara vigent o ja està desfasat? Com se situaria l’opinió de l’autor dins l’estat d’opinió actual? Amb quin corrent o grup s’identifica?
[2] Un cop s’ha analitzat i valorat l’actualitat, cal valorar la intencionalitat de l’autor (per què escriu això?) i l’actitud que té respecte al tema: pressupòsits ètics, històrics, polítics, filosòfics, religiosos, etc.
[3] També cal parar esment als elements preliminars de l’obra, el títol i la introducció, i analitzar si el text satisfà les expectatives creades o, altrament, si funcionaria millor un altre títol o introducció, més adequada al discurs posterior.
[4] Un altre aspecte que cal avaluar és l’habilitat de l’autor per utilitzar les fonts. S’ha de considerar si l’autor utilitza la documentació necessària i dóna referència exacta de les fonts.
[5] També s’ha d’analitzar la coherència del text: l’exposició està estructurada lògicament? Hi ha equilibri entre les diverses parts? Hi ha contradiccions? L’autor omet dades que contradirien la seva tesi? Quines conseqüències es desprenen de les tesis de l’autor?
[6] Finalment, cal considerar l’estil de l’escriptor i el to de l’obra. En aquest sentit, cal parar atenció a la varietat de mecanismes estilístics que usa per crear una prosa viva i memorable. Utilitza algun recurs per cridar l’atenció? Repeteix mots o frases? Alguns patrons de frase característics? Quin to té: seriós, humorístic, trist, sarcàstic...? És el to apropiat per a l’audiència i l’objectiu?

En tot cas, cal tenir en compte que qualsevol opinió sobre determinats aspectes de l’obra ha de ser argumentada amb exemples i raons. El comentari és, per tant, l’apartat argumentatiu per excel·lència de la ressenya. 

dimarts, 10 de desembre del 2019

Poesia

Si us agrada la poesia i la música, trobareu delerosa aquesta combinació. Piqueu la imatge i gaudiu-ne sense nosa!

L'apostrofació davant de les sigles i els acrònims


4.9.1. Pronunciació sil·làbica
Davant dels acrònims i les sigles que es pronuncien com a mots, s’apostrofen els
articles el i la, i la preposició de, d’acord amb les regles generals d’apostrofació.

 l’INCANOP (masculí)
 el PIB
 l’ONU (femení)
 l’UCI (femení)
 la IATA
 la UOC
 la UFEC
 la NASA
 d’USO
 de RENFE

4.9.2. Pronunciació lletrejada
En el cas de les sigles que es llegeixen lletra a lletra, es considera la forma que tenen
en pronunciar-les, tenint en compte que l’accent recau sobre la vocal tònica corresponent a la pronunciació de la darrera lletra. A partir d’això, se segueixen les regles
generals d’apostrofació.

Davant d’una sigla que comença amb vocal, l’article el i la preposició de s’apostrofen
sempre, però l’article la no s’apostrofa si la vocal inicial és i o u.
 l’IPC l’i-pe-ce
 l’OAP l’o-a-pe
 la IBM la i-be-ema
 la UPC la u-pe-ce
 d’ADN d’a-de-ena
 d’UGT d’u-ge-te

Si la lletra inicial és una consonant, els articles el i la, i la preposició de, només
s’apostrofen quan el nom d’aquesta consonant comença amb vocal.
 el PP
 la CEE
 de DDT
 l’FMI
 l’NBA
 d’FM

dimecres, 20 de novembre del 2019

L'article per als de C2

Piqueu la imatge i us durà a la unitat 6 del quadern de C2.
Practiqueu el valencià a la Muixeranga d'Alacant

Voleu millorar la competència comunicativa i, a més a més, gaudir de la música, la germanor... Ara ho pots fer gràcies a la Muixeranga d'Alacant. Llança-t'hi!
dimarts, 12 de novembre del 2019

No res o no-res

1. Com a indefinit, res pot anar precedit de no, per exemple com a resposta:
―Què passa?
―(No) res
2. Com a locució, no res significa "cosa insignificant, la més petita cosa":
El meu fill té por de tot: no res l'espanta
S'amoïna per no res
Vaig tenir amb ell un detall de no res, però me l'ha agraït molt
3. Hi ha l'expressió fixada en un tres i no res ("molt de pressa, en un moment"):
M'ho va resoldre en un tres i no res
4. Com a nom, no-res s'escriu amb guionet i es restringeix a l'àmbit de la filosofia:
La filosofia existencial de Sartre: l'ésser i el no-res
Més informació: GIEC (17.4.2).

dijous, 7 de novembre del 2019

Cinema i tallers en valencià a Alacant

ELS DISSABTES, CINEMA EN VALENCIÀ I TALLERS D’ANIMACIÓ 2019

9, 16, 23 i 30 de novembre de 2019
Targetó Cinema i Tallers
 

Des de la Cívica - Escola Valenciana de l'Alacantí i la Universitat d’Alacant, us presentem aquest projecte d’oci i cultura dirigit a estudiants de primària.

Durant quatre caps de setmana, al mes de novembre, les xiquetes i xiquets podran gaudir d’unes vesprades de dissabte diferents i molt
divertides.

Aquest projecte consisteix a projectar quatre pel·lícules i en acabar
cadascuna hi haurà tallers d’animació.

El projecte estarà desenvolupat per monitores i monitors amb experiència
en l’animació i el treball amb xiquetes i xiquets.

L’assistència a aquesta activitat és totalment gratuïta, limitada a la
capacitat del local.

CALENDARI I HORARI
Totes les pel·lícules es projectaran a la Seu Ciutat d’Alacant UA. C/ Ramón y Cajal 4. Alacant
  • 9 de novembre de 2019. Horari: 18.00 - 21.00 h.
El NADÓ EN CAP.
  • 16 de novembre de 2019. Horari: 18.00 - 21.00 h.
CAPITÀ CALÇOTETS.
  • 23 de novembre de 2019. Horari: 18.00 - 21.00 h.
ELS INCREÏBLES 2
  • 30 de novembre de 2019. Horari: 18.00 - 21.00 h.
EN RALPH DESTRUEIX INTERNET.

Organitza: La Cívica - Escola Valenciana de l'Alacantí, Vicerectorat de Cultura, Esport i Llengües de la Universitat d’Alacant, Servei de llengües de la Universitat d'Alacant. Servei de Cultura – Aula de Cinema de la Universitat d'Alacant i Seu universitària Ciutat d’Alacant.

dimecres, 6 de novembre del 2019

Canvi en la dièresi

Un dels canvis en la normativa fa referència a l'ús de la dièresi:

1. L’ús sense dièresi dels derivats cultes acabats en -al, en casos com laical, helicoidal, ovoidal, romboidal, trapezoidal, xifoidal.

http://www.avl.gva.es/documents/31983/0/Acord++normatiu+Ple+1+de+juny+del+2018.pdf/e9c2737f-9f0b-4ce6-902b-8c00b2c9b741
AVL. Acord núm. 31/2018 pel qual s’aprova l’acord normatiu sobre algunes convencions ortogràfiques.

Doble accentuació

Algunes paraules admeten una doble accentuació:
1. Figures geomètriques acabades en -edre: poliedre/políedre; decaedre/decàedre...
2. Unes quantes paraules: antílop o antilop, càstig o castic, dòmino o dominó, imbècil o imbecil, pèrit o perit, repòrter o reporter, saxòfon o saxofon, xèrif o xerif, xilòfon o xilofon, xòfer o xofer.

I en castellà?

¿“Austríaco” o “austriaco”? Es posible que alguna vez te hayas hecho esta pregunta, ya que es posible que las hayas visto escritas de las dos maneras. Lo cierto es que ambas formas son correctas. ‘Austríaco’ es una de las muchas palabras en español que tienen una doble acentuación, al igual que “cardíaco”, “vídeo” o “fútbol”. En este post encontrarás palabras con doble acentuación que te ayudarán tanto a ampliar tu vocabulario como a despejar tus dudas sobre su escritura.


Altra entrada:
Palabras que admiten dos acentuaciones prosódicas para unos determinados sentidos (es decir, presentan alternancias acentuales), ambas consideradas correctas por la RAE. La acentuación gráfica será la que corresponda a la pronunciación que se le dé. No se incluyen las tildes diacríticas, pues estas no presentan alternancia en la tilde, ni otras voces en las que el acento tiene carácter distintivo (como cántara y cantará, que son de hecho palabras distintas).

afrodisíaco(a)afrodisiaco(a)
alérgenoalergeno
alvéoloalveolo
amoníacoamoniaco
atmósferaatmosfera
austríacoaustriaco
bebébebe
beréberbereber
búmeranbumerán
cardíaco(a)cardiaco(a)
cártelcartelSolo para las organizaciones ilícitas y los convenios entre empresas.
cartomancíacartomancia
cénitcenit
chóferchofer
cóctelcoctel
dionisíacodionisiaco
electrólisiselectrolisis
endócrinoendocrino
dínamodinamo
éliteelite
fibrinólisisfibrinolisis
fotólisisfotolisis
fútbolfutbol
gladíologladiolo
hemiplejíahemiplejia
hemólisishemolisis
hipocondríaco(a)hipocondriaco(a)
íberoibero
íconoiconoicono es la preferida en España, ícono en América
káratekarate
isóbaraisobara
maníaco(a)maniaco(a)
médulamedulaLa forma medula es poco usada
nigromancíanigromancia
olimpíadaolimpiada
omóplatoomoplato
ósmosisosmosisEl DPD acepta ambas palabras, así como el DRAE23.
paraplejíaparaplejia
períodoperiodo
pentagramapentágrama (raro)
pirólisispirolisis
pixelpíxel
policíaco(a)policiaco(a)
pudínpudin
reúmareuma
rubéolarubeola
váricevarice
vídeovideovídeo es la preferida en España, video en América
zodíacozodiaco

El text argumentatiu, una altra vegada

A tots ens agrada llegir algun article d'opinió o un assaig breu, fins i tot, escriue'l. Però, quina és l'estructura d'un text argumentatiu? Ací, us deixe un hipervincle amb la informació de com s'estructura un text argumentatiu.

A més, comenceu a distribuir la informació amb els connectors perquè donen color al drap!

dimecres, 30 d’octubre del 2019

Cinema: El mètode Grönholm

El mètode Grönholm: Els quatre últims aspirants a un càrrec executiu en una multinacional sueca de mobles i bricolatge són reunits per procedir a la fase final del procés de selecció. Estan sols en una sala de reunions de les oficines centrals, els quatre junts, i són observats per psicòlegs de l'empresa a través de càmeres ocultes. Mitjançant sobres els arriben les instruccions d'una sèrie de proves d'enginy i simulació a què s'han de sotmetre per avaluar la seva personalitat. En la primera d'aquestes proves reben l'anunci que un dels candidats presents és en realitat un dels psicòlegs de l'empresa, que està fingint ser un aspirant més, i han de descobrir-ho. A partir d'aquí les sospites se sumen a la pugna per aconseguir aquest fabulós lloc de treball, i el procés es converteix en una lluita a mort, sense pietat, canalitzada per les diferents proves que els van sent proposades, cada vegada més dures, més personals, més cruels... I també cada vegada més ridícules. Els candidats, disposats a tot, es rebaixaran fins a l'extrem d'acceptar les situacions més grotesques, extravagants i indignes per aconseguir el seu objectiu: el lloc de treball somiat.

 Si voleu veure altres pel·lícules a la carta, piqueu els enllaços:
 - TV3: https://www.ccma.cat/tv3/pellicules/ 
 -Àpunt: https://apuntmedia.es/va/a-la-carta/pel-licules

diumenge, 27 d’octubre del 2019

Milloreu el bagatge lèxic

"Enseigner une langue, c'est proposer un voyage. L'apprendre, c'est partir."

Si hem de fer un viatge, el millor és dur un bon bagatge. Podem millorar-lo si ens nodrim de bones fonts. El brollador més interessant és RodaMots, us hi podeu subscriure en aquest web:

Si voleu millorar alhora en castellà? Ho podeu fer en:

A més, us podeu inscriure al servei perquè us envien informació d'actualitat de qüestions interessantíssimes. És debades! Piqueu l'enllaç:  http://www.fundeu.es/dudas/

Gentilicis


Una de les preguntes recurrents de l'alumnat és: quin és el nom oficial del meu poble? Piqueu el mapa per veure-hi les denominacions oficials.
Si el que us interessa és el nom de la gent del poble, gentilici, l'AVL us ajuda i us deixa descarregar-vos el pdf amb els gentilicis valencians:
http://www.avl.gva.es/documents/35882/40728/Gentilici.pdf/0952e532-10c3-4f06-b2af-22e97d3e1245
Però si, veritablement, us agrada la toponímia, feu una ullada al Corpus toponímicPodreu trobar-hi el corpus toponímic valencià (toponímia major i menor).
Si el que voleu és saber l'etimologia o significat dels topònims, noms, cognoms... Caldrà que consulteu l'obra faraònica de Joan Coromines, Onomasticon Cataloniae.

GENTILICIS DEL MÓN

Sou uns rodamóns? Necessiteu conéixer com s'anomenen els països que visiteu? I el nom que rep la gent del lloc? Comprova si coneixes tots els gentilicis: http://ca.oslin.org/toponyms.php?act=list

dimecres, 23 d’octubre del 2019

Adaptacions

Des de Direcció, se'ns ha informat sobre les adaptacions. Si en necessiteu alguna llegiu la informació següent:


Según nuestra resolución de inicio de curso, aquellos alumnos que necesiten alguna adaptación derivada de necesidades educativas específicas, deben solicitarlo al realizar la matrícula y, en cualquier caso, antes del 5 de noviembre, en la secretaría del centro, entregando rellenado el Anexo que acompañamos, junto a la documentación justificativa (informe médico, psicológico, discapacidad). 

Además, este curso, es preceptivo contar también con un informe socio-psicopedagógico que analice la situación del alumno. Este informe lo elaboran los servicios de orientación del centro educativo y, en nuestro caso, al no contar con dicho departamento, debe realizarlo el SERVICIO PSICOPEDAGÓGICO EDUCATIVO (SPE) con domicilio en C/ Gerona, 4 (Alicante). Teléfono de contacto: 965 91 87 25Los alumnos deben solicitar dicho informe en el SPE.
Aunque la resolución de matrícula también obliga a contar con dicho informe antes del 5 de noviembre, es prácticamente inviable, dado que el SPE tiene bastante trabajo. Por tanto, pedimos a los alumnos que necesitan este informe que lo soliciten cuanto antes en el SPE y nos lo entreguen en cuanto puedan.

Por otro lado, también es obligatorio que aquellos alumnos que tengan una enfermedad crónica de la que el centro necesite estar avisado para casos de emergencia lo comuniquen en jefatura de estudios para poder cumplir con la normativa de atención sanitaria específica para el alumnado con problemas de salud crónica. (Ejemplos: epilepsia, diabetes, etc.)

Consell escolar


Voleu participar en el Consell escolar? Piqueu l'enllaç per a informar-vos de tot.


dilluns, 14 d’octubre del 2019

Accents diacrítics AVL i IEC

L'Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) ha reduït el llistat de paraules que necessiten accent diacrític a 15 casos. La modificació ortogràfica, segons ha informat aquest dimecres la institució estatutària en un comunicat, s'ha pres amb l'objectiu d'atendre una preocupació àmpliament expressada per molts lingüistes, escriptors, docents, tècnics i usuaris de la llengua i també amb la finalitat de confluir en aspectes de la normativa lingüística amb altres territoris que comparteixen la llengua. Per tot això, ha aprovat la simplificació de l'accentuació diacrítica.
La simplificació de l'accentuació diacrítica té com a resultat la reducció als casos següents: bé-béns, déu-déus, és, mà, més, món, pèl-pèls, què, sé, sí-sís, sòl-sòls, són, té, ús i vós.
L'Acadèmia Valenciana de la Llengua establirà un període de tres anys durant el qual seran vigents tant la forma tradicional com la nova de simplicació dels accents diacrítics, ja que la finalitat és permetre'n la difusió i afavorir-ne l'adaptació dels usuaris.
https://www.avl.gva.es/documents/31983/0/Acord++normatiu+Ple+1+de+juny+del+2018.pdf/e9c2737f-9f0b-4ce6-902b-8c00b2c9b741

 https://www.diarilaveu.com/noticia/82439/avl-accents-diacritics
13 de juny de 2018 


https://www.iec.cat/activitats/noticiasencera.asp?id_noticies=1769

dilluns, 29 d’abril del 2019

3r Examen. Grups de Joan

La tercera nota de FIS serà:

- 1r d'A2: 
7 de maig CO-CE-EE
9 de maig EO

- 2n d'A2:
8 de maig CO-CE-EE
13 de maig EO

- 2n de B2:
2 de maig EE
7 de maig EO
9 de maig CO-CE

- C1:
6 de maig  CO-CE
8 de maig  EE
13 de maig EO

dimecres, 10 d’abril del 2019

3r Examen FIS C1

Alumnat de C1:

- Comprensió escrita i oral: 6 de maig
- Expressió escrita: 8 de maig
- Expressió oral: 13 de maig

A o en temporal?

TEMPS

EN
A
PER
segle: en el segle XX
segle: al segle XX (menys recomanable)
any:  En 1977 va morir Elvis
(també: El 1977 / L’any 1977)
Al 1977...
En gener / En primavera
+ art. + mesos i estacions de l’any: A l’estiu / al maig
+ art. + mesos i estacions de l’any: per l’estiu / pel maig
+art.+ parts del dia: al matí, a la vesprada...
(pel matí...)
En Nadal
En Setmana Santa
noms de les festes i certs períodes de temps:
Al Nadal / A Setmana Santa...
noms de les festes i certs períodes de temps:
Per Nadal / Per Setmana Santa

dimarts, 2 d’abril del 2019

Temps pretèrits

Perfet perifràstic
Per expressar accions (puntuals) passades esdevingudes en un temps passat.
El mes passat vaig comprar un apartament a Altea.
Passat simple
Per expressar accions (puntuals) passades esdevingudes en un temps passat. És més culte i literari que el Perfet perifràstic.
El mes passat comprí un apartament a Altea.
Passat perfet
Per expressar accions passades esdevingudes en un temps no acabat. Passat pròxim.
Aquesta setmana hem fet l’examen d’ortografia.

Imperfet
Per expressar rutines del passat.
Abans la gent menjava millor.
Per demanar alguna cosa educadament (“pretèrit imperfet de cortesia”).
Li volia demanar un favor.
Per expressar accions
passades en un temps obert.
El barri estava molt brut.
Per situar el marc d’una acció
passada.
Quan la policia va arribar, els joves feien escàndol.

dimecres, 27 de març del 2019

Cinema. El mètode Grönholm

El mètode Grönholm: Els quatre últims aspirants a un càrrec executiu en una multinacional sueca de mobles i bricolatge són reunits per procedir a la fase final del procés de selecció. Estan sols en una sala de reunions de les oficines centrals, els quatre junts, i són observats per psicòlegs de l'empresa a través de càmeres ocultes. Mitjançant sobres els arriben les instruccions d'una sèrie de proves d'enginy i simulació a què s'han de sotmetre per avaluar la seva personalitat. En la primera d'aquestes proves reben l'anunci que un dels candidats presents és en realitat un dels psicòlegs de l'empresa, que està fingint ser un aspirant més, i han de descobrir-ho. A partir d'aquí les sospites se sumen a la pugna per aconseguir aquest fabulós lloc de treball, i el procés es converteix en una lluita a mort, sense pietat, canalitzada per les diferents proves que els van sent proposades, cada vegada més dures, més personals, més cruels... I també cada vegada més ridícules. Els candidats, disposats a tot, es rebaixaran fins a l'extrem d'acceptar les situacions més grotesques, extravagants i indignes per aconseguir el seu objectiu: el lloc de treball somiat.


Si voleu veure altres pel·lícules a la carta, piqueu els enllaços:
- TV3: https://www.ccma.cat/tv3/pellicules/
-Àpunt: https://apuntmedia.es/va/a-la-carta/pel-licules

dilluns, 14 de gener del 2019

Text descriptiu

La descripció és la representació d'alguna cosa amb paraules. Acostuma a tenir una estructura espacial, que segueix un ordre triat per l'emissor (de dreta a esquerra, d'esquerra a dreta, de dalt a baix, de baix a dalt, del general al particular, del particular al general, etc). En general, l'estructura està en funció de l'element que es vulga destacar més, cosa que depén de la intenció de l'emissor. 

La descripció pot ser objectiva, si té una intenció explicativa o informativa; o subjectiva, si qui descriu deixa entreveure l'opinió o els sentiments que li produeix allò que es descriu. 

La descripció acostuma a ser enumerativa. Els elements de l'enumeració se separen per comes o per la conjunció i. El punt i coma s'usa per separar seqüències que ja contenen comes dintre seu. 

El text descriptiu utilitza molts caracteritzadors per dir com són les coses. Per caracteritzar el nom usem l'adjectiu; preposició+nom; que+oració (oració de relatiu); com+nom o oració (comparació); la metàfora; i adjectiusnoms o verbs+sufixos

En el text descriptiu, també hi abunden els situacionals, com per exemple: a dalt, a baix, més amunt, més avall, davant, darrere, a la dreta, a l'esquerra, endins, enfora, al mig/centre, als costats/extrems, de cara, d'esquena, a l'interior, a l'exterior, etc.
El verb més habitual a les descripcions és el verb ser. Aquest pot tenir tres funcions bàsiques: 
  • Atribuir una característica o qualitat a una cosa, objecte o persona.
  • Establir una relació (de pertinença o d'altres).
  • Situar una cosa, persona o objecte.
http://sic.uji.es/serveis/slt/cal/fitxes/descripcio.thtml

A2. Recordeu com escriure una postal?

Recordeu com s'escrivia una postal?
Podeu practicar ací!
http://www.edu365.com/primaria/muds/catala/postal/

Tractaments

uin tractament heu utilitzat en la carta? Per què? Us hi adjunte unes recomanacions del CNL.


 http://www.cpnl.cat/media/upload/pdf//CNL%20ORTOGRAFIA-2-05_editora_grup_30_69.pdf

El text argumentatiu, una altra vegada

A tots ens agrada llegir algun article d'opinió o un assaig breu, fins i tot, escriue'l. Però, quina és l'estructura d'un text argumentatiu? Ací, us deixe un hipervincle amb la informació de com s'estructura un text argumentatiu.

A més, comenceu a distribuir la informació amb els connectors perquè donen color al drap!