dimecres, 6 de novembre del 2019

Canvi en la dièresi

Un dels canvis en la normativa fa referència a l'ús de la dièresi:

1. L’ús sense dièresi dels derivats cultes acabats en -al, en casos com laical, helicoidal, ovoidal, romboidal, trapezoidal, xifoidal.

http://www.avl.gva.es/documents/31983/0/Acord++normatiu+Ple+1+de+juny+del+2018.pdf/e9c2737f-9f0b-4ce6-902b-8c00b2c9b741
AVL. Acord núm. 31/2018 pel qual s’aprova l’acord normatiu sobre algunes convencions ortogràfiques.