dissabte, 9 de juliol del 2016

Ser i estar per expressar qualitats

L’ús dels verbs ser i estar per expressar qualitats del subjecte depèn fonamentalment dels dos factors següents: 
  • el caràcter animat (persones o animals) o inanimat (per exemple, biblioteca) del subjecte del verb;
  • el caràcter permanent (per exemple, intel·ligent) o transitori (per exemple, prim) de la qualitat a la qual es fa referència
Amb subjectes animats
  • S’usa ser amb adjectius que indiquen qualitats permanents, definitòries o classificatòries (com ara  intel·ligentcompetent i viu en el sentit d’‘espavilat’).
  • En canvi, s’usa estar amb adjectius, participis i adverbis que indiquen qualitats transitòries (com ara primcansat i ), llevat dels adjectius soltercasatviu en el sentit ‘que té vida’ i mort, que tradicionalment es construeixen amb ser:
Amb subjectes animats
  • S’usa ser amb adjectius, tant si indiquen qualitats permanents, definitòries o classificatòries (com ara bonicdifícilbo) com si indiquen qualitats transitòries (com ara incomplet).
  • S’usa estar amb participis i adverbis que indiquen qualitats transitòries (com ara desordenat i ).

El text descriptiu. El retrat

Fer una descripció és dir de forma detallada i ordenada, com són les persones, els animals, llocs o els objectes. Descriure una persona és explicar: com és el seu aspecte físic, com va vestida, com és la seva manera de ser, el seu caràcter, quins són els seus gustos, quines coses fa, quina feina fa, quin estat d’ànim té,...

Com es fa la descripció d'una persona 
A l'hora de fer la descripció d'una persona hem de seguir uns passos: 
- Observar amb molta atenció i seleccionar els detalls més importants 

- Organitzar les dades seguint un ordre: 
• del general al particular /particular al general, 
• dels primers plans al fons / del fons als primers plans 
• de dins a fora / de a fora a dins. • d’esquerra a dreta / de dreta esquerra. 

- Ordenar tota la informació. - Redactar la descripció. Fer servir expressions com a la dreta, al costat de, al fons, darrere de, al centre, al voltant… 

El retrat. Per fer un bon retrat i que sigui complet poden utlitzar algunes pautes: 
• Presentació: Podem començar la descripció amb el seu nom o amb una explicació de la relació de la persona amb tu.... 
• Descripció pròpiament dita de la persona. Explicació, amb ajuda d’adjectius, (actractiu, afectuós, alt, amable, alegre, baix, corpulent, dolç , esquerp, inquiet, tímid,...) comparacions (Alt com un campanari. Es movia com un ànec. El seu pèl semblava d'or. Els seus ulls eren negres com el peix. Fort com un roure, blanc com la neu...) i exageracions (més tossut que una mula, té el cervell de mosquit, dents de cocodril, el meu pare quan s'enfada li surten els ulls d'òrbita, quan el meu cosí parla ens dutxa a tots,...).

Medusa

Mireu aquestes imatges que representen medusa. Useu-les de model per a fer una descripció de com era aquest ésser mitològic.

  

Com fer un resum

1. Llegiu tot el text original i torneu a llegir la introducció i la conclusió.
2. Extraieu la idea principal general i la de cada paràgraf. Elaboreu la frase mestra mentalment.
3. Treballeu sobre el text fent els subratllats, els encerclats i les fletxes convenients que destaquen com estan connectades les idees del text. No us preocupeu: heu de ratllar l'original!
4. Cal fer-se l'esquema del text (podeu fer-ho damunt del text mateix, si es pot).
5. Redacteu els paràgrafs segons l'esquema previst vetllant per la importància de cadascun i connectant-los lògicament. Cada paràgraf conté una idea principal. Cada paràgraf comença per la idea principal que desenvolupa.
6. Cal evitar d'usar les mateixes paraules i expressions del text original.
7. Si el text està escrit en alguna altra varietat dialectal o bé històrica, cal escriure el resum amb un registre actual i en la nostra varietat.
8. En cap cas escriureu frases com ara “l'autor diu”, “el text diu”, “l'autor pensa”... Ja se sap que allò que escrivim és el resum d'un altre text. Escriure frases d'aquest tipus ens fa perdre espai per al contingut, enfarfega el lector, crea problemes de sintaxi ... En definitiva, aquestes frases fan que el resum siga un mal resum.
9. Quan haureu escrit el text “resum”, caldrà repassar-lo per comprovar l'ortografia, les “principals faltes de gramàtica” que solem fer, i tots aquells aspectes que faran que el producte estigua “acabat”.

 [Informació extreta de: http://www.xtec.cat/~mibanez1/resum.htm; modificada]