dissabte, 9 de juliol del 2016

Com fer un resum

1. Llegiu tot el text original i torneu a llegir la introducció i la conclusió.
2. Extraieu la idea principal general i la de cada paràgraf. Elaboreu la frase mestra mentalment.
3. Treballeu sobre el text fent els subratllats, els encerclats i les fletxes convenients que destaquen com estan connectades les idees del text. No us preocupeu: heu de ratllar l'original!
4. Cal fer-se l'esquema del text (podeu fer-ho damunt del text mateix, si es pot).
5. Redacteu els paràgrafs segons l'esquema previst vetllant per la importància de cadascun i connectant-los lògicament. Cada paràgraf conté una idea principal. Cada paràgraf comença per la idea principal que desenvolupa.
6. Cal evitar d'usar les mateixes paraules i expressions del text original.
7. Si el text està escrit en alguna altra varietat dialectal o bé històrica, cal escriure el resum amb un registre actual i en la nostra varietat.
8. En cap cas escriureu frases com ara “l'autor diu”, “el text diu”, “l'autor pensa”... Ja se sap que allò que escrivim és el resum d'un altre text. Escriure frases d'aquest tipus ens fa perdre espai per al contingut, enfarfega el lector, crea problemes de sintaxi ... En definitiva, aquestes frases fan que el resum siga un mal resum.
9. Quan haureu escrit el text “resum”, caldrà repassar-lo per comprovar l'ortografia, les “principals faltes de gramàtica” que solem fer, i tots aquells aspectes que faran que el producte estigua “acabat”.

 [Informació extreta de: http://www.xtec.cat/~mibanez1/resum.htm; modificada]