dissabte, 9 de juliol del 2016

Ser i estar per expressar qualitats

L’ús dels verbs ser i estar per expressar qualitats del subjecte depèn fonamentalment dels dos factors següents: 
  • el caràcter animat (persones o animals) o inanimat (per exemple, biblioteca) del subjecte del verb;
  • el caràcter permanent (per exemple, intel·ligent) o transitori (per exemple, prim) de la qualitat a la qual es fa referència
Amb subjectes animats
  • S’usa ser amb adjectius que indiquen qualitats permanents, definitòries o classificatòries (com ara  intel·ligentcompetent i viu en el sentit d’‘espavilat’).
  • En canvi, s’usa estar amb adjectius, participis i adverbis que indiquen qualitats transitòries (com ara primcansat i ), llevat dels adjectius soltercasatviu en el sentit ‘que té vida’ i mort, que tradicionalment es construeixen amb ser:
Amb subjectes animats
  • S’usa ser amb adjectius, tant si indiquen qualitats permanents, definitòries o classificatòries (com ara bonicdifícilbo) com si indiquen qualitats transitòries (com ara incomplet).
  • S’usa estar amb participis i adverbis que indiquen qualitats transitòries (com ara desordenat i ).