dimarts, 22 de juliol del 2014

Connectors i distribuïdors per millorar l'oralitat

M. Àngels Soler ha fet un treball magnífic i us ha deixat aquesta entrada en el seu bloc http://sensepelsenlallengua.blogspot.com.es/

Gaudiu-ne!


Expressar acord i desacord

I tant / És clar que sí
Per descomptat Per supost Per suposat
Hi estic d’acord
Entesos / Ens entenem
Naturalment / Evidentment

No hi estic d’acord
En absolut
De cap manera
Ni de bon tros
Hi estic en contra
Trobe/ Em sembla que t’equivoques
He de dissentir/diferir/contradir-te/discrepar/oposar-me

Reformulació. Paràfrasi i aclariments:  vull dir..., és a dir... Per resumir...; En conclusió...; En  definitiva...; Dit d’una altra manera...; En altres paraules...

Èmfasi:  Val a dir...; Cal tenir en compte...; Cal insistir a/en/que...; Convé destacar...; En efecte...; Vull ressaltar...; Fins i tot;  sobretot / especialment...; I no només això...

Expansió del tema
• Exemplificació: Per exemple... A tall d’exemple...; N’és un bon exemple...
• Al·lusions, referències, cites i evocacions: Quant a...; Referent a...; Pel que fa a..; En relació amb...; Respecte a...; Recordem el que...; No oblidem que...; Cal recordar/no oblidar que...; Com (ja) sabem...; Com diu/ha dit/va dir/diria..
• Definicions:  En altres paraules...; És a dir... En el sentit de...;  Dit d’una altra manera...
• Enumeració, seqüenciació temporal:
Tot seguit passe a...; Un cop dit això...; I encara hi podem afegir...; Al seu
torn...; En darrer terme...; D’antuvi...
• Reforç. Precisió/matisació:  Especialment; En especial; Particularment; Fet i fet; En efecte; Efectivament; Certament; En concret; Per descomptat; De la mateixa manera; Així mateix; Igualment; Amb això vull/volia/voldria dir que...; De fet...
• Contrast:  Mentre que; Malgrat això; Malgrat tot; En tot cas; Siga com siga; Al capdavall; Tanmateix; Ben al contrari; Tot al contrari; Per contra; En realitat; Ben mirat; No obstant això; Això no obstant; A pesar de...; Amb tot...; Altrament; Contràriament; Per bé que...;Tot i això; Així i tot; De tota manera; De totes maneres; Ara bé; Si no; Si més no...; Almenys...
• Introducció de subtemes:  Quant a...; No solament... sinó també...; En relació  amb...; Tornant a...; Com he dit abans...; Respecte a...; Pel que fa a...; En un altre ordre de coses...; A propòsit de...
• Personalització: Al meu entendre/ parer...;  Des del meu punt de vista...;  Segons la meva opinió...; Honestament...

Canvi temàtic
• Obrir una digressió:  Dit en altres paraules...; En qualsevol cas...; Dit d’una altra manera...; Faig un parèntesi...; Canviant de tema..; Ara que dius això...; D’altra banda...; Parlant de  + SN...
• Recuperació del tema: Com deia...; Com anava dient...; Com estava dient...; En fi...; Tornant al tema que tractàvem...; Doncs bé...; Llavors...; Aleshores...; Així doncs..; Ara que ho dius...; Allò que deia...; Reprenent el tema...
 

Correcció dels verbs2. Corregeix el text següent:

Us deixe la correcció dels textos (exercicis 13 i 14):
13

A
Un matí aterridor.
Hui, com sempre m’he adormit. Em passe la nit llegint novel·les policíaques i, quan sona el despertador, em quede clavat al llit. En aquest aspecte semble (m’assemble a) mon pare; a ell li encantava passar-se la nit llegint. La meua dona em renya, però no puc evitar-ho. El problema és que, com que m’alce tard, no tinc temps de desdejunar-me, ni tan sols a prendre’m un café amb llet. He d’eixir corrents de casa, agafar l’autobús o, si ja és molt tard, parar un taxi. En fi, un estrés de bon matí. No us ha d’estranyar si em fume dos paquets diaris.

B
París. València.
El meu cosí, Miquel, anà/se n’anà/ se’n va anar / va anar-se’n a París l’estiu passat, encara que no parla en francés. Miquel pertany a una família d’artistes fallers que van transmetent els seus coneixements de generació en generació. Volia anar a França a visitar els grans museus, el Louvre i el d’Orsay, entre d’altres, per a inspirar-se. Es va albergar en un hotelet a prop de la plaça de l’Òpera, molt cèntric, ja que el preocupaven les grans distàncies de la ciutat. La veritat és que la ciutat el va fascinar, més encara que els museus. Les àmplies avingudes, el superb estil de les cases i l’elegància dels jardins el van encisar. Va carregar amb una gran quantitat de records i de postals i va tornar a València. Va obsequiar amb postals la família, i va guardar al seu cor les llums de París.

 14. Corregeix el text següent:

Obligacions, deures i complicacions.
La vida moderna s’ha convertit en un cúmul d’obligacions i de maldecaps. I alguns són, certament, una mica estúpids. Hem d’estar prims, guapos i alegres, i això no hauria de ser una imposició social, pense jo. De fet, fa cinc anys que vaig al gimnàs i no he millorat gaire; més aïna em fa l’efecte que finalment ho deixaré/ el deixaré (el gimnàs). Si no és perquè l’exercici em tonifica l’esperit, ja fa temps que en comptes de fer esport m’hauria d’haver dedicat a jugar a bitlles, com em recomana el meu amic Joan que, d’aquestes coses, en sap molt.
L’altre dia vaig llegir un llibre que proposava una vida més saludable i més desestressada, i assenyalava que la dieta és bàsica ja que és un factor d’estabilitat física i psíquica de primer ordre. Però no sols una bona idea comporta uns bons hàbits vitals, sinó també saber viure d’acord amb una escala de valors. Potser hem confós allò que és fonamental amb allò que és superflu? Deu de ser que reflectim les incertituds que ens provoca aquest canvi de segle i de mil·lenni.
Per acabar, vull dir/Cal dir que posaré fil a l’agulla i que passaré de tantes futileses. Ja n’hi ha prou, de tirania social!

Article d'opinió
Feu un article d'opinió (300 paraules). Com fer-lo? Pica-hi!
 
Comprar, llençar, comprar” és un documental que ha creat una forta polèmica perquè l’obsolescència o caducitat programada és una pràctica comuna a moltes empreses. Els objectes estan fabricats perquè caduquen en un termini de temps molt breu per tal de garantir els nivells de consum que el sistema capitalista necessita.
 Hi haureu d’especificar:
-          La  polèmica que pot generar.
-          Els avantatges o els desavantatges.
-          La vostra opinió tot aportant-hi els arguments que cregueu adients.