dilluns, 14 de juliol del 2014

Ressenya

Com ja sabeu, en aquest curs hi ha una lectura obligatòria triada del llistat que us vaig enviar.
Però, què heu de fer amb el llibre? Primer cal llegir-lo i després fer-ne una ressenya. 
La data final de presentació serà:  29 i 30 de juliol.
Llargària: entre 3 i 5 fulls.Times New Roman, 12.