dimarts, 22 de juliol de 2014

Article d'opinió
Feu un article d'opinió (300 paraules). Com fer-lo? Pica-hi!
 
Comprar, llençar, comprar” és un documental que ha creat una forta polèmica perquè l’obsolescència o caducitat programada és una pràctica comuna a moltes empreses. Els objectes estan fabricats perquè caduquen en un termini de temps molt breu per tal de garantir els nivells de consum que el sistema capitalista necessita.
 Hi haureu d’especificar:
-          La  polèmica que pot generar.
-          Els avantatges o els desavantatges.
-          La vostra opinió tot aportant-hi els arguments que cregueu adients.