dimecres, 16 de juliol del 2014

Exercicis

1. Accentueu, si cal, els "que" següents:
- Els meus pares diuen que he de treballar més.
- Sempre fa bromes, que graciós.
- Que vols prendre per a sopar?
- No m'agrada la moto que t'has comprat.
- El programa d'ordinador amb que treballes no és bo.
- Vull que em digues que penses fer.
- Que m'has dit que vols? El material de que et vaig parlar?
- Saps a que es dedica?
- El dia que vingues parlarem de l'augment de sou.
- No sé de que et queixes.
- Vols que parlem de que és el que està passant?
- T'estic preguntant que et passa!

2. Poseu "que, qui, quin, quina, quins, quines" en els buits.
- ________ són tots aquells homes?
- _________ barbaritat!
- _________ ràpid que és el cotxe.
- _________ final de partit!
- _________ casualitat!
- _________ ràpids que sou!
- _________ alumnes més educats!
- _________ fort el que m'has dit!
- _________ preguntes més embolicades!