diumenge, 30 d’abril del 2017

Balena Blava

Carmen Jané

L'ingrés en una unitat psiquiàtrica d'una adolescent catalana suposadament vinculat a un joc que indueix al suïcidi, un fet confirmat pels Mossos, ha disparat les alertes a Catalunya. El presumpte responsable és la 'Balena blava', un repte viral multiplataforma que ha provocat morts a tot el món des que va sorgir fa un any a Rússia. Desenes d'adolescents que s'han tret o s'han intentat treure la vida han anat seguint les instruccions d'un mentor a qui no coneixen i que els proposa un pla que condueix a la mort, fins i tot amb amenaces. Fins ara s'han registrat morts vinculades amb el repte a Rússia, Colòmbia i el Brasil, i s'ha estès l'alarma a Romania, Bolívia, Xile, França i el Regne Unit, entre altres països.

La Guàrdia Civil admet que a Espanya hi ha hagut més casos, però sense arribar al suïcidi, i que han sigut detectats per incidents puntuals. Hi ha hagut casos de joves que han sortit corrent just abans que els atropellés un tren mentre es feien un 'selfie' o que han publicat fotos gairebé penjant d'un terrat, que podrien estar relacionats amb el joc.
El cos policial alerta sobre el repte suïcida, que relaciona amb "comunitats perilloses com les que potencien les alteracions alimentàries com l'anorèxia i la bulímia o que indueixen al mal físic, continguts violents o que inciten a l'odi, racisme, violència o altres tendències delictives reprovables" que circulen per internet.

APROFITAR LA INSEGURETAT ADOLESCENT

Els primers casos relacionats amb la 'Balena blava' es van detectar a Rússia fa un parell d'anys en grups privats de la xarxa VKontakte, que seria el Facebook rus. L'alarma va saltar quan el diari 'Novaia Gazeta' va vincular l'alt nombre de suïcidis de menors entre el novembre del 2015 i l'abril del 2016 amb grups tancats de VKontakte que amb l'aparença de simples comunitats que parlaven sobre moda i bellesa captaven algunes joves per rebre correus especials. El diari revelava com a adolescents, alguna de tot just 12 anys, que hi expressaven els seus problemes personals, les seves inseguretats sobre l'aspecte o el rebuig social i, en alguns casos, les poques ganes de viure els començaven a inflar el cap amb tota una imatgeria de papallones ("perquè només viuen un dia"), "balenes que neden cap amunt" (perquè "decideixen quan moren" per desesperació) i altres temàtiques aparentment innocents però de doble sentit.
L'administrador dels grups --que es feia dir Philipp Lis-- n'escollia algunes d'especialment vulnerables i els feia passar determinades proves perquè demostressin el seu interès per formar part de la comunitat tancada, com ara endevinalles o fotos amb símbols estranys que havien d'enviar els membres. Tot anava embolcallat en un llenguatge críptic i amb referències pseudoliteràries i al manga (còmic japonès) per fer-los creure que eren "les escollides".

DETINGUT EL CREADOR

Lis també va utilitzar la figura de l'adolescent Rina Palenkova, que es va tirar al tren després de penjar un 'selfie' a VKontakte en el grup F57, per crear un grup on va penjar un munt de vídeos i fotos relacionats amb suïcidis, incloent-hi el seu, que òbviament es va revelar fals. En un altre va plantejar un repte que va ser la 'Balena blava', un repte de 50 passos a completar en 50 dies que condueix al suïcidi sense embuts.
Al tal Lis, la policia russa el va detenir el novembre passat. Va resultar ser Philipp Budeikin (les transcripcions del ciríl·lic varien), un noi de 21 anys que administrava vuit grups diferents i que disfrutava manipulant els nois, fent que es llevessin a les 4.20 hores i es mantinguessin 'on line' fins a les sis del matí, quan la casa estava "tranquil·la". D'aquí vénen algunes de les etiquetes utilitzades en els grups com 'Desperta'm a les 4.20', 'Casa tranquil·la', 'Mar de balenes', 'CuratorFindMe' o 'F57' que han circulat per les xarxes en els diferents idiomes.
Budeikin, que està acusat d'incitar set morts, va afirmar a un portal rus que després d'ell van sorgir imitadors, a qui s'hauria d'acusar d'altres suïcidis. De fet, VKontakte va anar tancant grups però se n'anaven obrint d'altres. Segons Budeikin, el seu únic propòsit era aconseguir molta audiència per captar publicitat i fer diners.
Aleshores, l'alarma ja havia saltat a altres països, entre ells algunes repúbliques exsoviètiques i del bloc eslau, des de l'Azerbaidjan fins a Romania i Polònia. A Colòmbia i el Brasil, on se li atribueixen més morts fora de Rússia, es desconeix qui ho ha continuat.
Facebook ha clausurat grups tot i que encara n'hi ha alguns de privats relacionats amb el joc i adreçats a usuaris llatinoamericans. A Instagram, la xarxa activa els mecanismes de prevenció del suïcidi quan es teclegen algunes etiquetes relacionades. Però els missatges també han arribat via Whatsapp i Twitter, i fins i tot hi ha qui busca que se'l convidi a seguir el joc.

dilluns, 10 d’abril del 2017

Examen 3a avaluació. 17A

Expressió escrita: 26 d'abril de 2017.
Comprensió oral, comprensió escrita i control de lectura: 3 de maig de 2017.
Expressió oral: 8 i 10 de maig de 2017.

Examen 3a avaluació. 19B

Comprensió oral, comprensió escrita i control de lectura: 27 d'abril de 2017.
Expressió escrita: 4 de maig de 2017.
Expressió oral: 9 i 11 de maig de 2017.

Examen 3a avaluació. 2n B1

Comprensió oral i comprensió escrita: 2 de maig de 2017.
Expressió escrita: 9 de maig de 2017.
Expressió oral: 11 de maig de 2017.

Examen final 1r B1

L'examen serà el 18 de maig de 2017. L'aula encara no ha estat determinada.
Comprensió escrita: de 17 a 17.30
Comprensió oral: de 17.35 a 18.10
Expressió escrita: de 18.10 a 19.40

Les expressions orals seran fetes després de l'expressió escrita.

http://mestreacasa.gva.es/c/document_library/get_file?folderId=500009485755&name=DLFE-1153066.pdf

diumenge, 2 d’abril del 2017

Les filadores

Edu3.cat

No res o no-res

Generalment, el mot no, quan precedeix un nom o un adjectiu, funciona com a adverbi. Les expressions resultants simplement denoten la negació del nom o adjectiu que ve al darrere (i dels seus complements, si n'hi ha). En conseqüència, aquests casos s'escriuen sense guionet. Per exemple:
la no confessionalitat de l'Estat 
la no obligatorietat de la vacunació 
els no fumadors 
un pres no violent ('que no és conflictiu') 
una organització no governamental
Ara bé, de vegades el mot no, quan precedeix un nom o un adjectiu, funciona com un prefix. En aquests casos, l'expressió formada per no + nom/adjectiu ha assolit un alt grau de lexicalització; generalment, es tracta de conceptes propis dels llenguatges d'especialitat, que expressen una realitat que va més enllà de la simple negació del nom o l'adjectiu a què s'anteposa el mot no. Aquests termes s'escriuen amb guionet. Per exemple:
la no-violència ('actitud que, sense renunciar a l'ús de la força, refusa d'emprar la violència i de tornar mal per mal')
els no-violents ('partidaris de la no-violència') 
el no-jo 
el no-res 
la geometria no-euclidiana

Optimot Fitxa 3777/7

A o En temporals?

TEMPS

EN
A
PER
segle: en el segle XX
segle: al segle XX (menys recomanable)
any:  En 1977 va morir Elvis
(també: El 1977 / L’any 1977)
Al 1977...
En gener / En primavera
+ art. + mesos i estacions de l’any: A l’estiu / al maig
+ art. + mesos i estacions de l’any: per l’estiu / pel maig
+art.+ parts del dia: al matí, a la vesprada...
(pel matí...)
En Nadal
En Setmana Santa
noms de les festes i certs períodes de temps:
Al Nadal / A Setmana Santa...
noms de les festes i certs períodes de temps:
Per Nadal / Per Setmana Santa

Com / com a

1. Valor predicatiu. Com a  "en qualitat de":
   - T’ho dic com a amiga. (predicatiu)
   - Pere ja no exerceix com a mestre. (predicatiu.)

2. Valor comparatiu. Com i com a "igual que":
     2.1. Com + substantius amb determinant:
                          Lluitaven com uns lleons.
                          Lluitaven com els lleons.
                          Plorava com un xiquet

      2.2 Com a + adjectius----Com a + substantius sense determinant:
                         Lluitaven com a lleons.
                         Obria els ulls com a taronges.
                         Ploraven com a xiquets.

Temps pretèrits

Perfet perifràstic
Per expressar accions (puntuals) passades esdevingudes en un temps passat.
El mes passat vaig comprar un apartament a Altea.
Passat simple
Per expressar accions (puntuals) passades esdevingudes en un temps passat. És més culte i literari que el Perfet perifràstic.
El mes passat comprí un apartament a Altea.
Passat perfet
Per expressar accions passades esdevingudes en un temps no acabat. Passat pròxim.
Aquesta setmana hem fet l’examen d’ortografia.

Imperfet
Per expressar rutines del passat.
Abans la gent menjava millor.
Per demanar alguna cosa educadament (“pretèrit imperfet de cortesia”).
Li volia demanar un favor.
Per expressar accions
passades en un temps obert.
El barri estava molt brut.
Per situar el marc d’una acció
passada.
Quan la policia va arribar, els joves feien escàndol.

Educació anuncia el període d'inscripció per a la formació en llengües del professorat valencià a les escoles oficials d'idiomes

La Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport ha elaborat el Pla integral d'aprenentatge de llengües per al professorat, amb la finalitat de millorar l'oferta d'ensenyament d'idiomes i facilitar l'accés del professorat implicat en el desenvolupament del Programa Educatiu Plurilingüe Dinàmic.
L'oferta de cursos d'anglés i valencià a les escoles oficials d'idiomes és una de les principals accions que preveu aquest pla, que té com a principal objectiu donar les eines necessàries perquè el professorat valencià puga assolir els nivells de llengua requerits en l'ensenyament plurilingüe.
El període d'inscripció en línia per al curs 2017-2018 a les EOI valencianes serà del 4 al 25 d'abril de 2017 i començaran a impartir-se a partir d'octubre de 2017. Les modalitats seran de cursos presencials, cursos en línia mitjançant aules virtuals i cursos d'habilitats orals.
Per a aquesta primera fase de formació, tindrà prioritat de formació el professorat d'Infantil, ja que el decret de plurilingüisme s'implantarà en aquesta etapa educativa el pròxim curs 2017-2018. També serà preferent la formació de professorat d'aquells centres que opten a aplicar el PEPD més enllà de l'etapa d'Infantil.
Modalitats dels cursos
Pel que fa als cursos presencials, aquestos es duran a terme en tres modalitats. Una d'aquestes és la dels cursos d'anglés i valencià que es desenvoluparan a les EOI, i que correspondran als nivells A2, B1, B2, C1, amb una durada de 120 hores lectives.
Hi haurà una altra modalitat de cursos presencials d'actualització lingüística d'anglés B2 i valencià C1, dirigits al professorat amb certificat acreditatiu del nivell de llengües. També tindran lloc a les escoles oficials d'idiomes valencianes i tindran una durada de 60 hores.
Una tercera modalitat és la dels cursos d'habilitats orals d'anglés B2 i valencià C1. Estan dirigits al professorat que estiga en actiu impartint una matèria en valencià o anglés i tindran una durada de 60 hores. Per a accedir és necessari presentar un certificat que acredite el nivell B2 d'anglés o certificat de capacitació, i C1 de valencià o certificat de capacitació.
Pel qua fa als cursos virtuals, s'impartiran d'anglés nivell B2 i C1 i valencià C1 en línia amb aula virtual tutoritzada. Es realitzaran mitjançant una plataforma proporcionada per l'escola oficial d'idiomes i tindran una durada de 120 hores lectives.
La realització d'una prova de nivell per a poder accedir als cursos presencials d'anglés i valencià (dels nivells A2, B1, B2 i C1) de 120 hores lectives, així com per als cursos en línia amb aula virtual tutoritzada (anglés B2 i valencià C1), serà obligatòria únicament en cas de no poder justificar el nivell requerit mitjançant algun certificat dels inclosos en el formulari d'inscripció.
El procediment de matrícula serà especificat en la resolució de preinscripció i matrícula per al curs 2017-2018 a les escoles oficials d'idiomes, que es publicarà al final de maig de 2017. En qualsevol cas, els professors i les professores estaran exempts del pagament de les taxes ordinàries corresponents als cursos i només hauran d'abonar les taxes per obertura de l'expedient acadèmic en cas de ser nous alumnes de l'escola oficial d'idiomes.
El període d'inscripció en línia per a qualsevol de les modalitats de formació anteriorment esmentades serà del 4 al 25 d'abril de 2017, des del següent enllaç.
http://www.ceice.gva.es/va/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=702298

JQCV

Ja us podeu matricular per fer les proves de JQCV. El període de matricula és des del 27 de març fins al 21 d'abril de 2017.

Si voleu més informació de les proves piqueu ací: