dilluns, 10 d’abril del 2017

Examen final 1r B1

L'examen serà el 18 de maig de 2017. L'aula encara no ha estat determinada.
Comprensió escrita: de 17 a 17.30
Comprensió oral: de 17.35 a 18.10
Expressió escrita: de 18.10 a 19.40

Les expressions orals seran fetes després de l'expressió escrita.

http://mestreacasa.gva.es/c/document_library/get_file?folderId=500009485755&name=DLFE-1153066.pdf