dilluns, 10 d’abril del 2017

Examen 3a avaluació. 2n B1

Comprensió oral i comprensió escrita: 2 de maig de 2017.
Expressió escrita: 9 de maig de 2017.
Expressió oral: 11 de maig de 2017.