dimecres, 10 d’abril del 2019

3r Examen FIS C1

Alumnat de C1:

- Comprensió escrita i oral: 6 de maig
- Expressió escrita: 8 de maig
- Expressió oral: 13 de maig