dijous, 7 de juny de 2012

Ser un neula

Està clar que aprenc cada dia i, de vegades, més que els alumnes. Ser un neula és una forma d'anomenar la persona que no té talent, a més de ser molt parada. També en altres entrades boira, pasta...

neula
f.
1 Boira .
f. 2 Malura de les plantes causada per adversitats diverses, principalment per un fong paràsit afavorit per la boira o la humitat excessiva.
f. 3 1 Full prim de pasta feta amb farina, sucre i una essència, enrotllat en forma de canó.
3 2 Pasteta fina de farina cuita amb motlle.
f. 4 1 Cosa de cap valor en el seu gènere. Aquest quadre és la neula de l’exposició.
4 2 adj. i m. i f. No té gens de talent: és un neula.
Institut d'Estudis Catalans