dimecres, 30 de gener del 2013

Oclusives

Els sons oclusius finals B-D-G a final de paraula s'ensordeixen i sonen P-T-C. Això fa que provoque dubtes ortogràfics en aquesta posició; ja que, malgrat sonar sempre igual, la grafia pot ser distinta.

  Us deixe una pàgina que us ajudarà a resoldre problemes ortogràfics.