dijous, 6 de març de 2014

Ressenya Capacitació

Com ja sabeu, la lectura obligatòria serà l'obra de Miquel Àngel Pradilla.

Però, què heu de fer amb el llibre? Primer cal llegir-lo i després fer-ne una ressenya. 
Com fer-la? http://www.xtec.cat/centres/b7004578/eso/catala/clublectura/ressenya.htm
La data final de presentació serà:  11 i 12 d'abril.
Llargària: entre 3 i 5 fulls. Tindré en compte la correcció lingüística!