diumenge, 7 de juny del 2015

Capacitació:horaris

Els exàmens del 2n quadrimestre de la seu d'Elx seran:
- Expressió escrita, test i supòsit. 13 de juny de 2015. Edifici la Gàl·lia, aula 2.4, a les 8.30h.
- Expressió oral. Exposició de la unitat didàctica. 18 i 19 de juny de 2015. Edifici la Gàl·lia, aula 2.6.

Els exàmens de recuperació de Capacitació del 1r quadrimestre de la seu d'Elx, grup 3, Joan Vicent Calafat seran:
- Expressió oral. Exposició de la unitat didàctica. 12 de juny de 2015. Edifici la Gàl·lia, aula 2.6, a les 19.15h.
- Expressió escrita, test i supòsit. 13 de juny de 2015. Edifici la Gàl·lia, aula 2.4, a les 8.30h.