dilluns, 14 de desembre del 2015

Treball que heu de fer de la 1a lectura

Lectures
 Alacant 2015

  1. Introducció
a)      Feu una fitxa amb les dades més importants de l’autor.
b)      Afegiu un breu resum bibliogràfic.

  1. Desenvolupament del contingut
a)      Digueu el gènere del llibre.
b)      Emmarqueu la història que es relata en un espai i un temps.
c)      Feu un resum de l’argument, en què apareixeran sols les coses essencials.
d)     Descriviu, breument, un dels personatges principals.
e)      Resumiu l’obra en una sola frase.

  1. Conclusions
a)      Digueu la raó per què heu triat aquest llibre.
b)      Expliqueu quina finalitat té el llibre escollit.
c)      Comenteu el que més us ha agradat i el que menys.
d)     Què has aprés amb la lectura?

Recordeu: 
- Que teniu de temps durant tot el mes de febrer.
- La llargària màxima és de 3 fulls. 

“Amar la lectura és transformar hores de tedi per hores d’inefable i deliciosa companyia.”    John Fitzgerald Kennedy