dimarts, 10 de gener del 2017

Com es diu lo más pronto posible, lo antes posible en català?

com més aviat millor  
tan aviat com siga possible  
al més aviat possible  

Per indicar urgència en el temps, en català es fan servir les expressions com més aviat millor i tan aviat com sigui possible (o tan aviat com puguistan aviat com pugueu, etc.). A més de l'adverbi aviat, aquestes expressions es poden construir amb altres adverbis per expressar significats diversos, per exemple:
Vés-te'n com més lluny millor.
Talla la vora com més arran millor.
Fes-ho tan de pressa com sigui possible.
Canta tan bé com sàpigues.

Amb aquesta mateixa funció sovint es fan servir unes expressions que, tot i que són correctes, són menys genuïnes en català: al més i al menys, que també acompanyen adverbis, per exemple: Vine al més aviat possibleAparca al menys lluny que puguis. Aquesta construcció també apareix amb els adverbis millorpitjormàxim mínim, per exemple: Fes-ho al millor que sàpiguesDóna-li una explicació al màxim de claraUs destorbarem al mínim. Convé notar que aquestes expressions porten sempre la preposició davant de l'article el, de manera que en comptes de el més aviat possible o el menys lluny que puguis cal escriure al més aviat possible i al menys lluny que puguis.