dimarts, 9 de maig del 2017

Poemes

Hi ha força raons per què vulgueu escoltar-llegir poesia, però a mi m'interessa la riquesa lèxica, les estructures treballades en un espai limitat... De segur, que sabreu traure profit de les propostes dels companys.