dimecres, 15 de novembre del 2017

CURS DE PRÀCTICA ORAL DE VALENCIÀ B2-C

El departament de Valencià de l'EOI d'Elx ofereix un curs de pràctica oral de nivell B2 i C per als alumnes oficials matriculats en altres grups ordinaris en el present curs. Aquestes classes seran d'una hora setmanal i no comporten el pagament de taxes ni l'expedició de certificats. Si desitgeu inscriure-vos en aquest grup dirigiu-vos a Consergeria.
Les classes s'impartiran: dimarts de 15:55 a 16:45 a l'aula D-13
Poden accedir a aquest curs els  alumnes següents :
-  Alumnes que estiguen cursant 2nB2, C1 o C2 de valencià (incloent-hi els alumnes del programa PIALP en totes les seues modalitats).
-  Alumnes que tinguen aprovat o puguen acreditar 2nB2 o C1 de valencià. (I que estiguen matriculats aquest curs en un altre idioma, incloent-hi els alumnes del programa PIALP en totes les seues modalitats).