dimecres, 5 de desembre del 2018

Pseudoderivats B-V


Generalment, les paraules que pertanyen a una mateixa família s’escriuen amb la mateixa grafia. Haurem d’anar però, amb compte, amb els anomenats peudoderivats, mots presos directament del llatí que poden divergir ortogràficament de la resta de mots de la seua família.


Mot primitiu

Pseudoderivat

avortar
calb
cervell
corba
escriure
llavi
moure
núvol
provar

abortiu
calvície
cerebel
curvatura
escriba
labial, labiat
mòbil
nebulositat
probable,probabilitat