dilluns, 3 de febrer de 2020

Accentuació

Per a l'alumnat d'A2, seria convenient que us descarregàreu aquest material per començar a treballar l'ús de l'accentuació i la dièresi.

https://www.dropbox.com/s/wdvk866oevx7usq/Unitat%205%20Accentuaci%C3%B3%20i%20di%C3%A8resi.pdf?dl=0