dimecres, 23 de febrer del 2022

Ensinistrar?

 etimologia: sembla derivat de sinistra o sinestra, ‘mà esquerra’; seria curiosa la contraposició etimològica d'ensinistrar amb el seu corresponent castellà adiestrar, que ve de diestra ‘mà dreta’. Però segurament l'origen d'ensinistrar no té res a veure amb sinistra; segons Spitzer Kat. Etym. 21, ve d'un creuament del llatí insignare addextrare.


Diccionari Català-Valencià-Balear