dimecres, 4 de febrer de 2015

Complir o acomplir?

Resposta

Les denominacions complir i acomplir no són del tot sinònimes i tenen un matís diferent de significat.

D'una banda, la forma complir vol dir 'executar del tot una cosa promesa, manada'. Per exemple:
Des que el conec sempre compleix tot el que em promet.
Per avui ja en té prou, ja ha complert totes les ordres del dia.
Era una dona de paraula, sempre ho complia tot.
També s'utilitza la construcció complir amb en el sentit de 'fer el propi deure, les pròpies promeses':
No hi ha dia que no compleixi amb els terminis establerts.

D'altra banda, la forma acomplir té un sentit més general i només designa 'executar, portar a cap'. Per exemple:
L'equip d'investigació ha acomplert les tasques de recerca.
Un cop el projecte estava definit, la junta va acomplir els treballs necessaris
.
Tenint en compte aquesta informació, en aquestes frases els usos de complir i acomplir no són del tot sinònims i, per tant, no són intercanviables.

Optimot

1 comentari:

Anònim ha dit...

Moltes gràcies per l'aclariment!