dissabte, 30 de maig de 2015

Supòsit tema7

1. Què demanaries als docents d’àrees no lingüístiques perquè el seu treball ajudara a millorar realment les competències lingüísticocomunicatives dels alumnes? 300 paraules.