dilluns, 20 de febrer del 2017

Concordança del participi

Concordança del participi 

En oracions en què el verb sigui compost (he cantathavia cantat, etc.) i en què el complement directe estigui substituït pronominalment (i, per tant, s’anteposi al verb) i sigui femení (pronoms febles lales i en), el participi del temps compost s’ha de fer concordar (en gènere i en nombre) amb el nucli del complement directe.

Exemple correcteJa l’hem rebuda, la carta que ahir ens vau anunciar.

Exemple correcteLes haureu enllestides demà, les nostres anàlisis?

Exemple correcteN’havíem enviades tres, de convocatòries.


Quan el complement directe anteposat és masculí plural (pronoms febles els i en), la concordança és menys recomanable —per la dificultat de pronunciació— en les formes de participi acabades en dues consonants o més.

Exemple correcteEncara no els hem vistos, els nous ordinadors de rènting.

Exemple correcteAquest mes n’hem signat set, de convenis.

Exemple inadequatAquest mes n’hem signats set, de convenis.
http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=1159