divendres, 13 d’abril del 2018

3a avaluació i examen findal de1r d'A2

Exàmens de la 3a avaluació

EE-CO-CE   8 de maig
EO 10 de maig


Examen final
21 de maig