dilluns, 1 d’octubre de 2018

Manuals i llibres de text 2018-2019


DEPARTAMENT DE VALENCIÀ
LLIBRES DE TEXT PER AL CURS 2018- 2019


  1rA2 
  De dalt a baix. Valencià nivells A1-A2. Editorial Bromera.
  ISBN: 978-84-9026-749-3

  2nA2
  De dalt a baix. Valencià nivells A1-A2. Editorial Bromera.
  ISBN: 978-84-9026-749-3

  1rB1
  De dalt a baix. Valencià nivell B1. Editorial Bromera.
  ISBN: 978-84-9026-750-9

  2nB1
    De dalt a baix. Valencià nivell B1. Editorial Bromera.
  ISBN: 978-84-9026-750-9

 1rB2
  Fer via. Nivells de valencià B1-B2. Andana Editorial.
  ISBN: 978-84-16394-66-1

  2nB2
  Fer via. Nivells de valencià B1-B2. Andana Editorial.
  ISBN: 978-84-16394-66-1

  C1
  Gramàtica Pràctica del Valencià. Montserrat Ferrer. Tàndem editorial.  ISBN: 978-84-8131-396-3

  C2
  Fer via. Nivells de valencià C1-C2. Andana Editorial.
  ISBN: 978-84-16394-67-8