dilluns, 22 d’octubre de 2018

C1 Material complementari

Descarregue-vos aquest material complementari perquè el treballarem a l'aula alguna vegada. És gratuït i interessant:
https://comunidad.diarioinformacion.com/servicios/Promociones/promocion.jsp?pIdPromocion=2058