dimecres, 18 de març del 2020

2n de C2 (16-03-2020)

Temporalment esteu bloquejats en Aules, us envie el material de forma més rudimentària mentre arriba el moment d'accedir-hi. Un poc de paciència, ja sabeu que perquè les TIC arriben a ser TAC són necessàries bones plataformes, inversió...
Mentre el professorat us informa:-

16 de març

Exercici número 6, fascicle 9, pàg. 81

Exercici 11. Consonantisme mm, nm...
Solucionari:  
a) peremptori. Recordeu que una cosa peremptòria és aquella que no permet dilació.
b) exempció
c) sumptuós. Cal saber que ún palau sumptuós és de molt de luxe. No s'ha de confondre amb lux (unitat internacional d'il·luminació, el símbol és lx
d) bescomptat o descomptat. Ambdues opcions són correctes.
e) temptació
f) gamma
g) lèmmings 
h) presumpció
i) símptomes
j) primmirat
Recordeu que tres consonants juntes són ben difícils de trobar i que, quan s'hi troben, una d'elles s'ensordeix fonèticament. En aquests casos la "p" de l'aplec "mpt".
- Exercici 3 dels Pronoms Febles