dijous, 22 d’octubre de 2020

Quadern de C1

Aquest és el manual pot servir de repàs de C1 per al nivell C2

http://www.scribd.com/doc/100509874/quadern-de-valencia-mitja
http://www.slideshare.net/mantoniabr/solucionari-quadern-valenci-mitj